Search

Cuvinte pe drum…

M-am ascuns, Doamne!

pexels-photo-47446

M-am ascuns, Doamne!

De data aceasta nu mă vei mai găsi.

M-am învăluit cu întunericul, am pus răul de strajă, mi-am pus palmele la gură.

În jurul meu nu adie nici un vânt, nu se mişcă nici o frunză.

Este tăcere şi întuneric.

Ştiu că mă cauţi, dar m-am ascuns. Continue reading “M-am ascuns, Doamne!”

Advertisements
Featured post

Slujire şi bucurie

11-770x425

În prima parte a Psalmului 2 este prezentat caracterul derizoriu şi chiar hilar al omului care încearcă să-şi exercite supremaţia asupra istoriei. Există un plan pe care Dumnezeu îl aşează în istorie – şi orice neidentificare cu acest plan (orice încercare de „rupere a legăturilor”) aruncă omul în derizoriu. În faţa răzvrătirii umane şi a încercării omului de a pretinde autoritatea asupra istoriei, Dumnezeu îşi aşează Unsul în poziţia sa de autoritate.

Continue reading “Slujire şi bucurie”

Drumul credinţei

dirt-road-rural-sun-rays-sunlight-sunset-dusk-trees-forest-woods-nature-768x512

Istoria unui om pentru care Cuvântul lui Cristos a fost îndeajuns… (Ioan 4:43-54)

Credinţa care cere [Rugăciunea]: La acest nivel, credinţa înseamnă conştientizarea propriilor limite. Acest tip de credinţă este cel mai întâlnit în jurul nostru şi adesea în vieţile noastre. Situaţiile critice din viaţă, nevoile cu care ne confruntăm, provocările la care suntem expuşi – toate facilitează actul rugăciunii (sau cel puţin o formă a sa). Până şi omul cel mai necredincios rosteşte rugăciuni evlavioase de izbăvire în momentele de cumpănă sau de pericol din viaţă. Este primul pas, care ne pune în faţa limitelor noastre. Rămânerea la acest nivel al credinţei ar însemna în cele din urmă ratarea traseului nostru spiritual; şi totuşi, nu este poziţie mai naturală fiinţei umane decât aceea a îndreptării spre Dumnezeu, înţelegând cine suntem noi şi întrezărind cine este El.

Continue reading “Drumul credinţei”

Iertare şi libertate

Este aproape imposibil să descrii devenirea umană – la nivel personal, relaţional, istoric – fără să fi nevoit să iei în considerare diferite forme ale iertării. Fără a aluneca spre un discurs retoric, mă întreb totuşi cum ar fi arătat viaţa noastră dacă nu am fi fost iertaţi cel puţin o dată în năzbâtiile copilăriei, în stângăciile şi răzvrătirile adolescenţei, în gesturile şi atitudinile neînţelepte ale vârstei adulte? Oare cum ar fi arătat universul nostru – deopotrivă cel interior, cât şi cel exterior (familial, relaţional, profesional), dacă nu am fi acordat cel puţin o dată în viaţă iertare? Continue reading “Iertare şi libertate”

Drumul spre libertate

Clipboard022

Cine sunt? Numele meu mai puţin contează; chiar dacă l-aţi cunoaşte, nu v-ar putea spune mai multe decât istoria propriu-zisă a vieţii mele… M-am născut într-o vreme când praful drumurilor Palestinei era ridicat de cohortele romane. De când am deschis ochii, i-am văzut mărşăluind de-a lungul drumurilor acestui pământ sfânt, promis lui Avraam şi copiilor săi. Nu ştiu să fi umblat vreodată; istoria se desfăşura înaintea ochilor mei fără ca eu să pot vreodată să fiu parte a ei mai mult decât puteau fi pietrele lângă care mă adăposteam. Continue reading “Drumul spre libertate”

Tăcere

Tac, Doamne, pentru că vocea mea acoperă prea adesea vocea Ta; tac, pentru că altfel risc să nu Te mai aud vreodată vorbindu-mi. Când vorbesc despre Tine, întreaga-mi rostire pare a reflecta în mod autentic adevărul Tău. Când tac şi Te privesc, întreaga-mi rostire – chiar şi în manifestările ei cele mai reuşite – îmi apare drept nimic altceva decât o încercare gângavă de rostire a adevărului. Continue reading “Tăcere”

Urmarea lui Hristos

Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze (Luca 9:23).

Sunt multe texte a căror interpretare a făcut să curgă râuri de cerneală; dar nu ştiu să fie o altă afirmaţie a Scripturii a cărei interpretare să fi făcut să curgă – literalmente – atât de multe râuri de sânge. Cheamă oare acest text la experimentarea fizică a răstignirii? Este aceasta chemarea ucenicului? Dar dacă propriul supliciu are forţă mântuitoare, atunci de ce au mai fost necesare suferinţa şi moartea lui Hristos? Dacă însă „crucea” nu este una literală (ca suferinţă fizică), atunci care este realitatea pe care ea o descrie? Acestea sunt întrebările – şi multe altele – care se nasc în mintea noastră la lectura afirmaţiei lui Hristos din evanghelii. Iar atunci când – într-un fel sau altul – reuşim să creionăm o posibilă semnificaţie a „crucii”, se naşte o altă întrebare: Îmi port eu crucea? Continue reading “Urmarea lui Hristos”

Unde eşti?

De ce ne ascundem? Este o întrebare care pornește de la o premisă deloc ușor de acceptat: și anume că, într-adevăr, omul se ascunde. O astfel de întrebare este cu adevărat autentică pentru omul care vede că există filtre – voluntare sau involuntare – între el și universul exterior: filtre pe care fie le creează el, fie sunt impuse de un context exterior ființei sale. Continue reading “Unde eşti?”

Uşa sufletului

Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. (Matei 6:6)

De multă vreme deja, spaţiul personal – un spațiu al reflecției, al preocupării pentru adevăr și al preocupării pentru valori – nu mai este la modă. Societatea îşi revendică dreptul de a se infiltra în fiecare aspect al vieţii individuale și a stabili tipare mentale și comportamentale. Continue reading “Uşa sufletului”

Slujirea creştină

Textul Noului Testament conține o abundență de imagini și învățături despre slujirea creştină; însă modelul suprem ni-l oferă Cristos Însuşi. Cuvintele scrise de apostolul Pavel în Filipeni 2:1-13 sunt o invitaţie la a defini comunitatea creştină şi relaţiile din cadrul ei în lumina modului în care Cristos Însuşi S-a raportat la Sine şi la istorie. Dar principala motivaţie pentru care Pavel include sublima descriere a Întrupării din imnul cristologic (v. 6-11) este redată în v. 5: „Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Cristos Isus!” Continue reading “Slujirea creştină”

Blog at WordPress.com.

Up ↑